شروع ترم کودکان و نوجوانان در تابستان1402

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان

شروع ترم کودکان و نوجوانان در تابستان1402 شروع ترم کودکان و نوجوانان در تابستان1402 از ۱۰ و ۱۱ تیر ماه آغاز و این دوره جدیدی از کلاس‌های  انگلیسی آموزشگاه زبان آریانپور در سطح کتاب ویژه کودکان و نوجوانان آغاز خواهد شد. فرصت برای ثبت نام محدود استو متقاضیان میتوانند برای استفاده از کلاس موسسه در […]

شروع کلاس های کودکان و نوجوانان

آغاز دوره کودکان و نوجوانان

شروع کلاس های  کودکان و نوجوانان در پاییز دوره جدیدی از کلاس‌های  انگلیسی آموزشگاه زبان آریانپور در سطح کتاب ویژه کودکان و نوجوانان آغاز خواهد شد.