6- کتاب American English File 5

کتاب American English File 5: تقویت مهارت‌های پیشرفته زبانی با همکاری موسسه زبان آریانپور

کتاب American English File 5 یکی از مراحل پیشرفته در دوره آموزش زبان انگلیسی است. این کتاب به شما این امکان را می‌دهد تا مهارت‌های زبانی‌تان را به سطح پیشرفته‌تری برسانید و به تسلط بر زبان انگلیسی نزدیک‌تر شوید.

5- کتاب American English File 4

کتاب American English File 4: تقویت مهارت‌های پیشرفته زبانی با کمک موسسه زبان آریانپور

4- کتاب American English File 3

4- کتاب American English File 3

کتاب American English File 3: پله بعدی به مسیر تسلط بر زبان انگلیسی با آموزشگاه زبان آریانپور

کتاب American English File 3 مرحله بعدی از مسیر یادگیری زبان انگلیسی شما پس از مراحل قبلی این مجموعه است.

3- کتاب American English File 2

کتاب American English File 2

بهترین آغاز برای یادگیری زبان انگلیسی با کتاب American English File Starter

آیا به دنبال یک آغاز موثر برای مسیر یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

2- کتابAmerican English File 1

American English File 1،

بهترین آغاز برای یادگیری زبان انگلیسی با کتاب American English File Starter

آیا به دنبال یک آغاز موثر برای مسیر یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

1- کتاب American English File Starter

بهترین آغاز برای یادگیری زبان انگلیسی با کتاب American English File Starter

آیا به دنبال یک آغاز موثر برای مسیر یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

شروع کلاس top notch 1A

شروع کلاس بزرگسالان top notch 1A

موسسه زبان آریانپور با برگزاری کلاس‌های بحث آزاد در یادگیری زبان انگلیسی، فرصتی فراهم می‌کند. تا دانشجویان با هم به گفتگو و تبادل نظر درباره موضوعات مختلف بپردازند.