معرفی کتاب Family and Friends6

Family and Friends 6

«Family and Friends 3» یک مجموعه کتاب آموزشی زبان انگلیسی برای دانش‌آموزان در سطح پیشرفته است.

معرفی کتاب Family and Friend 2

کتاب Family Friend 2

Family Friend 2″ – آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
description: “کتاب ‘Family Friend 2’ یک منبع آموزشی برتر برای کودکان است که به آنها کمک می‌کند توانایی‌های زبانی خود را بهبود دهند. اطلاعات بیشتر در مقاله زیر.

معرفی کتاب Family Friend 1

کتاب Family Friend 1

کتاب ‘Family Friend 1’ یک منبع آموزشی برای کودکان است که به آنها کمک می‌کند زبان انگلیسی را با شادی و مهارت یاد بگیرند. اطلاعات بیشتر در مقاله زیر.

آریانپور و تدریس “First Friends 2”

first firend 2

با افتخار معرفی می‌کنیم که موسسه زبان آریانپور به عنوان یکی از برترین مؤسسات آموزش زبان در منطقه، کتاب “First Friends 2” را به کودکان تدریس می‌کند.