شروع کلاس بزرگسال کتاب TOP NOTCH 3B

شروع کلاس بزرگسال کتاب TOP NOTCH 3B

شروع کلاس بزرگسال کتاب TOP NOTCH 3B در تابستان1402 شروع کلاس بزرگسال کتاب TOP NOTCH 3B از ۱۰  تیر ماه آغاز می باشد. این دوره جدیدی از کلاس‌های  انگلیسی آموزشگاه زبان آریانپور در سطح کتاب  TOP NOTCH 3B روزهای شنبه و چهار شنبه ساعت 17:30 الی 20:45 از تاریخ 10 تیر ماه می باشد.  مدت […]