شروع کلاس های FAST-1B از 19 دیماه

شروع کلاس های FAST-B آریانپور

شروع کلاس های FAST-B2 از 19 دیماه . زبان‌آموزان حاضر در این کلاس در با شرکت  جلسه آموزشی در روزهای شنبه  و چهارشنبه در طول 26 جلسه (25 جلسه آموزشی و 1 جلسه آزمون) این دوره را به پایان خواهند برد.