شروع کلاس pre intermediated

کتاب American English fail 2

شروع کلاس pre intermediated کتاب American English fail 2 روزهای شنبه و چهار شنبه ساعت 17:30 الی 20:45 شروع کلاس از تاریخ ۸ شهریور ماه می باشد.

شروع کلاس pre inteemediate

شروع کلاس pre inteemediate کتاب top notch 2b روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17:30 الی 20:45 تاریخ شروع کلاس از 7 شهریور ماه می باشد این کتاب شامل 5 درس می باشد که در طی یک ترم کامل کار میشود

شروع کلاس BASIC (کتاب Fundamentals b)

شروع کلاس کتاب Fundumentals جمعه ها درتابستان1402 از 23 تیر ماه آغاز می باشد.

شروع کلاس fast a2 تاریخ از ۱ شهریور ماه روزهای کلاس از شنبه تا چهارشنبه ساعت کلاس ۱۰ الی ۱۳:۳۰ در این دوره ۵۰ جلسه ای کتاب american english file 1 کامل تدریس می شود

شروع کلاس fast A2 شهریور ماه

کلاس های فست موسسه زبان آریانپور

شروع کلاس fast a2 تاریخ از ۱ شهریور ماه روزهای کلاس از شنبه تا چهارشنبه ساعت کلاس ۱۰ الی ۱۳:۳۰ در این دوره ۵۰ جلسه ای کتاب american english file 1 کامل تدریس می شود

شروع کلاس free discussion شهریور

شروع کلاس free discussion شهریور

موسسه زبان آریانپور با برگزاری کلاس‌های بحث آزاد در یادگیری زبان انگلیسی، فرصتی فراهم می‌کند.سطح زبان آموزان upper intermediated باشد امکان ورود به این دوره را دارند.

شروع کلاس free discussion

شروع کلاس free discussion شهریور

موسسه زبان آریانپور با برگزاری کلاس‌های بحث آزاد در یادگیری زبان انگلیسی، فرصتی فراهم می‌کند. تا دانشجویان با هم به گفتگو و تبادل نظر درباره موضوعات مختلف بپردازند.