دوره IELTS پنجشنبه و جمعه از اردبیهشت ماه

دوره IELTS پنجشنبه و جمعه از اردبیهشت ماه

دوره IELTS پنجشنبه و جمعه از اردبیهشت ماه دوره IELTS پنجشنبه و جمعه از اردبیهشت ماه 9-12:30 در 40 جلسه برگزار خواهد می شود. ( چهار مهارت اموزشی ) زبان اموزانی که در ازمون تعیین سطح در حد Upper Intermediate باشند. می توانند در این دوره ثبت نام کنند. شروع کلاس در اردیبهشت  ماه خواهد […]