برخی از زبان‌آموزان به دلیل محدودیت‌های زمانی امکان حضور درکلاس‌های مکالمه انگلیسی ترمیک یا کلاس‌های مکالمه انگلیسی فشرده (یا سریع) آموزش زبان انگلیسی را ندارند. این زبان‌آموزان می‌تواند پس از شرکت در آزمون تعیین سطح آموزشگاه زبان آریانپور فرآیند آموزشی خود را با شرکت در کلاس‌های خصوصی به مناسبترین شکل پیگیری نمایند. بدیهی است که یکی از مزیت های کلاس‌های مکالمه خصوصی تمرکز استاد بر روی نقاط ضعف و تدریس نکاتی است که برای زبان آموز از اهمیت بیشتری برخوردار است. کلاس‌های مکالمه انگلیسی خصوصی آموزشگاه زبان آریانپور در زمان حاضر هم یه شکل حضوری و هم به شکل آنلاین در حال برگزاری است.