شروع کلاس top notch 1b از 27 دیماه

شروع کلاس top notch 1b

شروع کلاس top notch 1b از 27 دیماه  زبان‌آموزان حاضر در این کلاس در با شرکت  جلسه آموزشی در روزهای یکشنبه  و سه شنبه در طول 26 جلسه (25 جلسه آموزشی و 1 جلسه آزمون) این دوره را به پایان خواهند برد. اگر شما نیز علاقه‌مند به آشنایی و شرکت در دوره‌های زبان انگلیسی آموزشگاه زبان […]

شروع کلاس های FAST-1B از 19 دیماه

شروع کلاس های FAST-B آریانپور

شروع کلاس های FAST-1B آریانپور از 19 دیماه  زبان‌آموزان حاضر در این کلاس در با شرکت  جلسه آموزشی در روزهای شنبه  و چهارشنبه در طول 26 جلسه (25 جلسه آموزشی و 1 جلسه آزمون) این دوره را به پایان خواهند برد. اگر شما نیز علاقه‌مند به آشنایی و شرکت در دوره‌های زبان انگلیسی آموزشگاه زبان آریانپور […]

شروع کلاس های کودکان و نوجوانان

اخبار کلاس های موسسه زبان آریانپور

شروع کلاس های کودکان و نوجوانان ترم 2 پاییز شروع کلاس های  کودکان و نوجوانان در پاییز دوره جدیدی از کلاس‌های  انگلیسی آموزشگاه زبان آریانپور در سطح کتاب ویژه کودکان و نوجوانان آغاز خواهد شد. زبان‌آموزان حاضر در این کلاس در با شرکت  جلسه آموزشی در روزهای شنبه  و چهارشنبه در طول 26 جلسه (25 جلسه آموزشی […]

شروع کلاس Top Notch 1A روزهای جمعه

شروع کلاس Top Notch 1A روزهای جمعه در تاریخ   4 آذرماه ماه 1401 دوره جدیدی از کلاس‌های  انگلیسی آموزشگاه زبان آریانپور در سطح کتاب Top Notch 1A  آغاز خواهد شد. زبان‌آموزان حاضر در این کلاس در با شرکت  جلسه آموزشی ذر از  روز های جمعه در طول 26 جلسه (25 جلسه آموزشی و 1 جلسه آزمون) این […]

شروع کلاس های کودکان و نوجوانان ترم 2 پاییز

شروع کلاس FUNDAMENTALS A در تاریخ  24مهرماه 1401 دوره جدیدی از کلاس‌های  انگلیسی آموزشگاه زبان آریانپور در سطح Fundamentals A آغاز خواهد شد. زبان‌آموزان حاضر در این کلاس در با شرکت  جلسه آموزشی ذر روزهای یک شنبه و سه شنبه در طول 26 جلسه (25 جلسه آموزشی و 1 جلسه آزمون) این دوره را به […]