شروع کلاس pre intermediated

کتاب American English fail 2

شروع کلاس pre intermediated کتاب American English fail 2 روزهای شنبه و چهار شنبه ساعت 17:30 الی 20:45 شروع کلاس از تاریخ ۸ شهریور ماه می باشد.

شروع کلاس pre inteemediate

شروع کلاس pre inteemediate کتاب top notch 2b روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17:30 الی 20:45 تاریخ شروع کلاس از 7 شهریور ماه می باشد این کتاب شامل 5 درس می باشد که در طی یک ترم کامل کار میشود

شروع کلاس BASIC (کتاب Fundamentals b)

شروع کلاس کتاب Fundumentals جمعه ها درتابستان1402 از 23 تیر ماه آغاز می باشد.

شروع کلاس fast a2 تاریخ از ۱ شهریور ماه روزهای کلاس از شنبه تا چهارشنبه ساعت کلاس ۱۰ الی ۱۳:۳۰ در این دوره ۵۰ جلسه ای کتاب american english file 1 کامل تدریس می شود