شروع کلاس fast A2 شهریور ماه

کلاس های فست موسسه زبان آریانپور

شروع کلاس fast a2 تاریخ از ۱ شهریور ماه روزهای کلاس از شنبه تا چهارشنبه ساعت کلاس ۱۰ الی ۱۳:۳۰ در این دوره ۵۰ جلسه ای کتاب american english file 1 کامل تدریس می شود

شروع کلاس free discussion شهریور

شروع کلاس free discussion شهریور

موسسه زبان آریانپور با برگزاری کلاس‌های بحث آزاد در یادگیری زبان انگلیسی، فرصتی فراهم می‌کند.سطح زبان آموزان upper intermediated باشد امکان ورود به این دوره را دارند.

شروع کلاس free discussion

شروع کلاس free discussion شهریور

موسسه زبان آریانپور با برگزاری کلاس‌های بحث آزاد در یادگیری زبان انگلیسی، فرصتی فراهم می‌کند. تا دانشجویان با هم به گفتگو و تبادل نظر درباره موضوعات مختلف بپردازند. 

شروع کلاس top notch 1A

شروع کلاس بزرگسالان top notch 1A

موسسه زبان آریانپور با برگزاری کلاس‌های بحث آزاد در یادگیری زبان انگلیسی، فرصتی فراهم می‌کند. تا دانشجویان با هم به گفتگو و تبادل نظر درباره موضوعات مختلف بپردازند. 

شروع کلاس کتاب Fundumentals طی هفته

شروع کلاس کتاب Fundumentals جمعه ها درتابستان1402 از 23 تیر ماه آغاز می باشد.

کلاس‌های  انگلیسی آموزشگاه زبان آریانپور در سطح کتاب  Fundumentals روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۴۵ تاریخ شروع کلاس ۱۸ تیر ماه می باشد.

شروع کلاس کتاب Fundumentals جمعه

شروع کلاس کتاب Fundumentals جمعه ها درتابستان1402 از 23 تیر ماه آغاز می باشد.

شروع کلاس بزرگسال کتاب Fundumentals جمعه ها ساعت 9-14:00 از تاریخ ۲۳ تیر ماه می باشد مدت زمان این دوره 2 ماه می باشد که در این بازه زمانی 1 کتاب کامل تدریس می شود