از آزمون آیلتس جنرال برای اهداف غیر دانشگاهی مثل دریافت ویزای مهاجرت و یا مجوزهای حرفه‌ای استفاده می‌شود. بنابراین اگر متقاضی مهاجرت عمومی در کشورهایی مثل کانادا، استرالیا و انگلستان هستید احتمالا آزمون آیلتس جنرال برای شما مناسب است. آیلتس جنرال توانایی‌های داوطلب در به کارگیری زبان انگلیسی در موقعیت های روزمره‌ مثل محیط‌های اجتماعی یا کاری ارزیابی می‌کند. در آزمون آیلتس جنرال چهار مهارت Speaking - Listening - Writing - Reading مورد سنجش قرار می‌گیرد.

بخش‌های Speaking - Listening در آزمونهای آیلتس جنرال و آیلتس آکادمیک مشابه و بخش‌های Writing - Reading متفاوت هستند.