آیلتس آکادمیک برای دانش آموزان و دانشجویانی مناسب است که به دنبال اخذ پذیرش در مقاطع  تحصیلی بالاتر از دوره دبیرستان (مانند کالج و دانشگاه) هستند. برای مثال اگر به دنبال اخذ پذیرش از دانشگاهی در کانادا هستید، به احتمال زیاد شما نیاز به ارائه نمره آزمون آیلتس آکادمیک به عنوان بخشی از تقاضانامه خود دارید. آیلتس آکادمیک برخی از ویژگی های زبان دانشگاهی را منعکس می کند و کسب نمره مناسب در آن نشان می‌دهد که شما از نظر دانش زبان انگلیسی آماده شروع به تحصیل در کالج یا دانشگاه هستید. در آزمون آیلتس اکادمیک چهار مهارت Speaking - Listening - Writing - Reading مورد سنجش قرار می‌گیرد.