قوانین و مقررات آریانپور

 1- مقررات عمومی موسسه آریانپور:

رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و اجتماعی و با پوشش مناسب محیط آموزشی در فضای موسسه زبان آریانپور 

قابل ذکر است که رعایت شئونات اسلامی برای کلیه زبان آموزان الزامی و تمامی خانم های زبان آموز ملزم به رعایت حجاب و پوشش اسلامی هستند. و در صورت عدم رعایت از حضور  در کلاس ها ممانعت نموده و موسسه آریانپور از ثبت نام این افراد در ترم بعد معذورهستند

استفاده از تلفن همراه در کلاس ممنوع می باشد

زبان آموز نمی تواند در صورت داشتن همراه، نمی تواند ایشان را با خود را به کلاس ببرد

زبان آموز ملزم به همکاری با پرسنل موسسه آریانپور برای اجرای قوانین و مقررات می باشند.

والدین زبان آموز نوجوان و کوچکتر می بایست در هنگام ثبت نام حضور داشته و در طی دوره آموزشی پیگیر وضعیت آموزشی ایشان باشد.

 2- تعیین سطح:

قبل از ثبت نام اصلی تمامی متقاضیان ملزم به شرکت در  آزمون تعیین سطح موسسه برگزار باشند.

متقاضیان بعد از تعیین سطح در صورت اعتراض به تعیین سطح خویش، با استاد برگزار کننده تعیین سطح مطرح نموده و به اعتراض ایشان رسیدگی می شود.

تعیین سطح موسسه 3ماه معتبر بوده ون زبان آموز مجاز به حضور در کلاس بالاتر یا پایین تر از سطح مشخص شده نستند و مگر با تایید استاتید مربوطه

مؤسسه این حق را برای خود دارد که  در صورت نرسید حدنصاب متقاضی برای تشکیل کلاس از برگزاری خودداری کند. در چنین حالتی متقاضی می تواندکه کلاس خود را تغییر یا شهریه خود را پس بگیرد.

3- مقررات آموزشی:

زبان آموز ملزم به رعایت اصول کلاس از جمله حضور بموقع در کلاس، انجام تکالیف محوله، شرکت در کارهای عملی کلاس و عدم غیبتبی دلیل می باشدو در پایان هر ترم می بایست در نظرسنجی شرکت و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهد.

زبان آموز می بایست قبل از شروع ترم ثبت نام خود را تکمیل نماید.

زبان آموز نمی تواند بیش از 3 جلسه غیب مجاز داشته باشد غیر اینصورت ایشان مشروط لحاظ می شوند و

حضور در جلسات فوق العاده الزامی می باشد

زبان آموز اجازه حضور در کلاس های دیگر جز کلاس ثبت نامی خویش را ندارد.

در صورت داشتن عدم ادامه و وقفه کامل در یک دوره شرکت در آزمون تعیین سطح، برای ایشان الزامی می باشد.

 شرایط قبولی زبان آمور در پایان هر دوره:

کسب مجموع نمره 75 از 100 ودر صورت کسب نمره 70 از 100 ،زبان آموز مشروط لحاظ شده و ترم بعد حداقل نمره قبولی 80 از 100 است و درغیر اینصورت مردود لحاظ می شود.

4- شرایط ومقررات استرداد و رزرو شهریه:

تا 48 ساعت قبل از آغاز دوره آموزشی (بدون لحاظ کردن روزهای تعطیل) شهریه با کسر 20% مسترد می گردد.

تا 48 ساعت از آغاز دوره آموزشی (بدون لحاظ کردن روزهای تعطیل) زبان آموزان می توانند شهریه پرداختی خود را به غیر انتقال دهد.

پس از پایان مهلت فوق و شروع کلاسها شهریه مسترد یا رزرو نمی گردد.

جهت استرداد شهریه، رسید پرداختی و کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد.

استرداد شهریه زبان آموزان نوجوان و کوچکتر  فقط با حضور والدین شان امکان پذیر است.

درباره مرکز آریانپور

 به نام آنکه جان را فکرت آموخت کار درست و شایسته به انسان زیبایی و وقار می بخشد.

مرکز آموزش زبان های خارجی آریانپور که تنها دارنده مجوز از وزارت آموزش و پرورش  به این نام می باشد ، با مطالعات و برنامه ریزی های جامع آموزشی و با سالها سابقه در برگزاری دوره های IELTS,TOEFL  تا کنون گامهای بلند و جامعی در جهت ارایه آموزش صحیح و موثر زبان انگلیسی برداشته است .  در همین راستا با ایجاد محیط آموزشی استاندارد و بهره گیری از تکنولوژی جدید آموزش زبان و استادان مجرب، با بالاترین آمار نمرات در آزمونهای فوق همواره  با آغوش باز پذیرای زبان آموزان عزیز می باشد. همچنین این مرکز موفق شده است با برگزاری کلاسهای مکالمه مناسب و استاندارد، نیاز زبان آموزان را در رابطه با فراگیری صحیح و مناسب زبان خارجه برآورده نماید که ایام حضورشان در این موسسه توام با خاطرات شیرین باشد.