بسیاری از زبان‌آموزان برای رسیدن به سطح مورد نظر دانش‌زبانی با محدودیت زمانی روبه‌رو هستند، در چنین مواقعی معمولا شرکت در کلاس‌های مکالمه انگلیسی ترمیک نمی‌تواند راهگشا باشد و زبان آموز نیاز دارد که در کلاس‌های مکالمه انگلیسی فشرده و سریع‌تر شرکت کند. آموزشگاه زبان آریانپور برای این دسته از زبان آموزان کلاس‌های مکالمه انگلیسی فشرده و سریع (دوره‌های FAST) را طراحی نموده است تا زبان آموزان با شرکت در تعداد کلاس بیشتری در هفته، بدون کاسته شدن از کیفیت آموزش و یادگیری، در زمان کمتری به اهداف زبانی خود دست یابند. در کلاس‌های مکالمه انگلیسی فشرده و سریع (دوره‌های FAST) زبان آموزان از روز شنبه تا چهارشنبه (هر روز دو جلسه) در کلاس حاضر می‌شوند و یک کتاب را در طی 50 جلسه آموزشی و زمان 5 هفته مطالعه خواهند کرد.

شایان توجه است که شرکت در کلاس‌های مکالمه انگلیسی فشرده و سریع همانند کلاس‌‌های مکالمه انگلیسی ترمیک و کلاس‌های مکالمه انگلیسی پایان هفته مستلزم شرکت در آزمون تعیین سطح است.